Voorwaarden van
de getrouwheidspremie

Getrouwheidspremie

Onze getrouwheidspremie wordt de klant aangeboden bij zijn eerste aankoop in de ‘fysieke’ winkel van WINNIPEG, Route de Genval 18 in 1380 Lasne. Deze premie vertegenwoordigt 5% van het bedrag van zijn aankoop en is aftrekbaar bij zijn volgende bezoek. Bij de verkoop wordt een waardebon aan de klant gegeven en blijft deze in elektronische vorm in de WINNIPEG-database geregistreerd. Het verlies van de papieren bon vormt dus geen risico voor de klant.

Aan deze getrouwheidspremie zijn bepaalde voorwaarden verbonden:

  • om van de premie te kunnen profiteren, moet de klant in onze databank geregistreerd zijn en moet hij zijn gegevens vooraf telefonisch en/of per e-mail hebben meegedeeld (elk verzoek tot schrapping uit de databank – wat de facto betekent dat hij of afstand* doet van de getrouwheidspremie – moet schriftelijk gebeuren aan WINNIPEG, Route de Genval 18, 1380 Lasne of via ons e-mailadres winnipeg.be@gmail.com). WINNIPEG engageert zich om de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, 2016/679/EG, na te leven.
  • de premie is niet van toepassing op de verkoop van meubels of meubilair;
  • de premie is niet cumuleerbaar met andere promoties (solden, eenmalige commerciële acties, speciale acties, braderijen enz.);
  • het bedrag van deze getrouwheidspremie is beschikbaar voor een periode van één jaar vanaf de uitgifte ervan;
  • de klant kan de premie niet opeisen in een terugbetaling in cash.

De klant mag het door WINNIPEG voorgestelde getrouwheidsplan weigeren.

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over de bescherming van je persoonlijke gegevens.

*Als het getrouwheidsplan eenmaal is toegekend, behoudt de klant het recht om afstand te doen van het plan.